Ee449

Olympus OM

C(MTi.R,OaKec*4 CIMTBac*-50trm:l.8 CIMBtaBsiy CÍA2SP Blact Body CICk Olióme 80}, Ony 0ÍA2 Chôme - 53mm FI 8 CHI- 50mm =1.3.. CM 10 Chôme Body 2lmmF3.5Zuko

23mm =28Zuko 23mm F3Ó ?ui<0 35mm F28Zuko 3570mm =3 54 5 Zuito 35-iOmm =4 Zll«î 35l(femm =3545Zuko

53mm F18 Zuko 50mm F35 Macro Zuko 5C^250mm F5ZUH0 65-20Cmm F4 Zuko . . 70.210mm =4 5-5 6 Zuito 83mm =4 Macro Zuixo 85-?50mm =4 Zuko 85250mm ^ Zuxo.. I00-?30mm =3 Zuito lOOmm =28 Zuito . ISmm =4 5 Macro Zuko l35mm=4 5ZukoMaciO läjfm =2 8 Zuko 300mm F4 5 Zuito

600mm =6 5 Zui-o Cosre 100300mm F5667

Hanimex 2^80nm F3.54.5

lorex70-2l(jmmF4 3 Ma«ton8C-2COmm=45..

&goa24mm=28SupetWdeB Sgna£0mm=28Macro S-çpna 70210mm =456. Sô-tacncri 28rm -2 8 MC Sunaçot 80-200mm =45-55 .

Tamran9£nm =2.5 SP Macro. Toona 2870mm F3545.

Vi-^nar 28mm F28

65-116 Ai/o Exlenson Tuoe Auto Exienscn luoe 14 AutoExlensixiTuce?: AJO Exlenson Tube 7 Manuel Exlereion Tube 14 Manual Extension Tuoe 25. Manual Extension Hbe 7...

AutooetOAS • Copet BounceGr.pl AKO310 Auto 310 =lasti =lasi»un =280. T10 flrigllash

T20=tasTl

T32=lasli VSrimag n%..

0 0

Post a comment